Програма семестрового навчання

Академія ім. Яна Длугоша запрошує долучитися до спільного навчання!

 

Відповідно до “Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Рівненського державного гуманітарного університету” та Угоди про співпрацю від 29.06.2016р., укладеної керівництвом Університету та Академії ім. Яна Длугоша м. Ченстохова (Польща) студенти Рівненського державного гуманітарного університету другий рік поспіль проходять семестрове навчання у польському закладі-партнері.

Академія ім. Яна Длугоша– це державний вищий заклад освіти із 40-річним досвідом роботи серед державних вищих навчальних закладів Польщі. Академія ім. Яна Длугоша пропонує навчання І, ІІ і ІІІ ступеня на 5 відділеннях, 30 факультетах і більше ніж 80 спеціальностях. До програми семестрового навчання вже долучилося понад 100 студентів РДГУ, які представляли факультет математики та інформатики, Інститут мистецтв, фізико-технологічний, психолого-природничий, педагогічний факультети та факультет іноземної філології.

Програма міжнародної академічної мобільності передбачає вивчення українськими студентами заздалегідь обраних дисциплін, яких немає у навчальному плані Університету (з метою здобуття нових знань, умінь та навичок), або ж дисциплін, які повністю збігаються з тими, які викладаються в РДГУ (з метою розширення та вдосконаленя уже набутих знань, умінь та навичок). Якщо студент обирає дисципліни, які збігаються з українським навчальним планом, то складені в Академії заліки та іспити автоматично перезараховані в Університеті згідно з “Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність Рівненського державного гуманітарного університету”. Учасники міжнародної академічної мобільності навчаються та проходять стажування в Академії безкоштовно упродовж 3 місяців і після закінчення програми отримують відповідні документи про освіту (залікові книжки та додатки) із вказаними успіхами, здобутими упродовж навчання за кордоном.

Основна мета програми семестрового навчання – підвищення якості освіти українських студентів, інтеграція Університету у європейський освітній простір та кваліфікована підготовка майбутніх фахівців у тій чи іншій галузі.

Участь у програмі академічної мобільності дає змогу отримати якісну європейську освіту за обраною спеціальністю, додаткові знання у суміжних галузях, розширити світогляд щодо європейської культури, набути професійного досвіду та паралельно у перспективі отримати диплом польського університету за умови подальшої участі у програмі “Подвійний диплом”.

Щоб стати учасником програми семестрового навчання, Вам потрібно звернутися до Центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами РДГУ.

Відкрийте для себе Європу!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *