Рівненський державний гуманітарний університет пропонує студентам навчатися та проходити стажування за кордоном за програмами “Подвійний диплом”, “Erasmus+” та програмою семестрового навчання.

У рамках програми “Подвійний диплом” на базі  Вищої Школи Лінгвістичної м. Ченстохова (Польща) Ви можете одночасно отримати диплом Рівненського державного гуманітарного університету та Вищої Школи Лінгвістичної, яка є надійним європейським закладом-партнером. Навчання за програмою “Подвійний диплом” передбачає одночасне навчання студента у двох закладах вищої освіти: за обраною спеціальністю в українському університеті та за запропонованою спільною програмою у польському закладі-партнері. За умовами програми 90% кредитів, які студент вивчає в українському університеті, зараховуються закладом-партнером у Польщі. Навчання за програмою “Подвійний диплом” відбувається дистанційно; мова навчання – англійська, польська. За результатами співставлення навчальних планів відповідних спеціальностей та скаладання академічної різниці студент продовжує своє навчання в Україні та бере участь один раз або двічі на рік у літній або зимовій школах у закладі вищої освіти Польщі. Ступінь бакалавра/магістра, здобутий у Вищій Школі Лінгвістичній м. Ченстохова, визнаний на території всього Європейського Союзу.

Відповідно до “Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Рівненського державного гуманітарного університету” та Угоди про співпрацю від 29.06.2016р., укладеної керівництвом Університету та Університету Гуманістично-Природничого ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) студенти Рівненського державного гуманітарного університету другий рік поспіль проходять семестрове навчання у польському закладі-партнері.

Університет Гуманістично-Природничий ім. Яна Длугоша в Ченстохові – це державний заклад вищої освіти із 40-річним досвідом роботи серед державних закладів вищої освіти Польщі. Університет Гуманістично-Природничий ім. Яна Длугоша в Ченстохові пропонує навчання І, ІІ і ІІІ ступеня на 5 відділеннях, 30 факультетах і більше ніж 80 спеціальностях. До програми семестрового навчання вже долучилося понад 150 студентів РДГУ, які представляють усі факультети Університету.

Основна мета програми семестрового навчання – підвищення якості освіти українських студентів, інтеграція Університету у європейський освітній простір та кваліфікована підготовка майбутніх фахівців у тій чи іншій галузі.

Участь у програмі академічної мобільності дає змогу отримати якісну європейську освіту за обраною спеціальністю, додаткові знання у суміжних галузях, розширити світогляд щодо європейської культури, набути професійного досвіду та паралельно у перспективі отримати диплом польського університету за умови подальшої участі у програмі “Подвійний диплом”.

Для України як країни-партнера (Partner Country) Програми Еразмус+ відкриті можливості для організації та участі в проектах з навчальної (академічної) мобільності з країнами-членами (Programme Countries) Програми Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність, що включає кредитну та ступеневу мобільність.

Студенти РДГУ вже другий рік поспіль є учасниками програми Європейського Союзу “Erasmus+” згідно з укладеною Генеральною Угодою про міжнародну академічну мобільність тривалістю до 2021 р. Згідно з цією програмою  упродовж чотирьох місяців навчатися у Жешувському  Університеті та отримувати стипендію польського закладу-партнера. Науково-педагогічний склад РДГУ також може стати учасником програми “Erasmus+” за умовами “нульового гранту” та пройти необхідне стажування за кордоном.