Рівненський державний гуманітарний університет пропонує студентам навчатися та проходити стажування за кордоном за програмами “Подвійний диплом”, “Erasmus+” та програма семестрового навчання.

У рамках програми “Подвійний диплом” на базі  Вищої Школи Лінгвістичної м. Ченстохова (Польща) Ви можете одночасно отримати диплом Рівненського державного гуманітарного університету та Вищої Школи Лінгвістичної, яка є надійним європейським закладом-партнером. Навчання за програмою “Подвійний диплом” передбачає одночасне навчання студента у двох навчальних закладах: за обраною спеціальністю в українському університеті та за запропонованою спільною програмою у польському закладі-партнері. За умовами програми 90% кредитів, які студент вивчає в українському університеті, зараховуються закладом- партнером у Польщі. Навчання за програмою “Подвійний диплом” відбувається дистанційно; мова навчання – англійська, польська. За результатами співставлення навчальних планів відповідних спеціальностей та скаладання академічної різниці студент продовжує своє навчання в Україні та бере участь один раз або двічі на рік у літній або зимовій школах у вищому закладі освіти Польщі. Ступінь бакалавра/магістра, здобутий у Вищій Школі Лінгвістичній м. Ченстохова, визнаний на території всього Європейського Союзу.

Відповідно до “Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Рівненського державного гуманітарного університету” та Угоди про співпрацю від 29.06.2016р., укладеної керівництвом Університету та Академії ім. Яна Длугоша м. Ченстохова (Польща) студенти Рівненського державного гуманітарного університету другий рік поспіль проходять семестрове навчання у польському закладі-партнері.

Академія ім. Яна Длугоша– це державний вищий заклад освіти із 40-річним досвідом роботи серед державних вищих навчальних закладів Польщі. Академія ім. Яна Длугоша пропонує навчання І, ІІ і ІІІ ступеня на 5 відділеннях, 30 факультетах і більше ніж 80 спеціальностях. До програми семестрового навчання вже долучилося понад 100 студентів РДГУ, які представляли факультет математики та інформатики, Інститут мистецтв, фізико-технологічний, психолого-природничий, педагогічний факультети та факультет іноземної філології.

Основна мета програми семестрового навчання – підвищення якості освіти українських студентів, інтеграція Університету у європейський освітній простір та кваліфікована підготовка майбутніх фахівців у тій чи іншій галузі.

Участь у програмі академічної мобільності дає змогу отримати якісну європейську освіту за обраною спеціальністю, додаткові знання у суміжних галузях, розширити світогляд щодо європейської культури, набути професійного досвіду та паралельно у перспективі отримати диплом польського університету за умови подальшої участі у програмі “Подвійний диплом”.

Для України як країни-партнера (Partner Country) Програми Еразмус+ відкриті можливості на організацію та участь в проектах з навчальної (академічної) мобільності з країнами-членами (Programme Countries) Програми Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність, що включає кредитну та ступеневу мобільність.

Цьогоріч студенти Інституту мистецтв РДГУ отримали можливість уперше за історію Університету стати учасниками програми Європейського Союзу “Erasmus+” згідно з укладеною Генеральною Угодою про міжнародну академічну мобільність тривалістю до 2021 р. Ця програма охоплює студентів Інституту мистецтв РДГУ, яким запропоновано упродовж чотирьох місяців навчатися у Жешувському  Університеті та отримувати стипендію польського закладу-партнера. Науково-педагогічний склад РДГУ також може стати учасниками програми “Erasmus+” за умовами “нульового гранту” та пройти необхідне стажування за кордоном.