Шановні співвітчизники!

Ми цінуємо Ваш час! На основі сучасних технологій пропонуємо Вам здобути якісну вищу освіту та отримати диплом державного зразка за обраною спеціальністю. З метою навчання українців за кордоном та за погодженням Генерального консульства України в Неаполі було створено ресурсно-консультаційний центр з місцем дислокації у м. Нола та призначено необхідний штат працівників, які здійснюють набір наших співвітчизників до лав студентів Рівненського державного гуманітарного університету.

Переконаний, що така пропозиція, адаптована до Ваших потреб та вимог мобільного сьогодення, матиме значний попит серед українців за кордоном. Запрошуємо Вас поповнити лави команди РДГУ.

З повагою,
Ректор Р.М. Постоловський

Шановні вступники!

Відповідно до «Правил прийому на навчання до Рівненського державного гуманітарного університету у 2019 році» Рівненський державний гуманітарний університет здійснює набір громадян України для вступу до бакалаврату та магістратури за спеціальностями (див. додаток).

Строки вступної кампанії:

 • для вступу на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною і заочною формами навчання з 10 липня по 09 серпня; за заочною формою навчання (виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) з 10 липня по 30 листопада;
 • для вступу на перший (другий, третій) курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти молодшого спеціаліста, бакалавра на місця державного замовлення та кошти фізичних та/або юридичних осіб з 10 липня по 09 серпня;
 • для вступу на перший курс для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра за денною та заочною формами навчання з 10 липня по 09 серпня;
 • для вступу на перший курс для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста, магістра за денною та заочною формами навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 10 липня по 30 листопада.

Перелік необхідних документів:

 • заява (у паперовій формі, заповнюється за зразком під час подачі документів);
 • документа, що посвідчує особу (копія та оригінал);
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (копія та оригінал);
 • медичної довідки за формою 086-о (для вступників на навчання для здобуття спеціальностей 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», виданої не пізніше 09 липня (оригінал);
 • 4 фото розміром 3 на 4.

Сертифікат ЗНО подається у випадках, визначених Умовами прийому на навчання до ЗВО України.

Процедура вступу:

 1. Подання заяви та документів згідно із переліком (див. вище);
 2. Складання вступних випробувань;
 3. Включення вступника до рейтингу;
 4. Зарахування вступника до числа студентів РДГУ відповідно до рейтингу.

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання