МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ЕRASMUS+

Для участі у конкурсі за програмою Еrasmus+ допускаються студенти денної та заочної форм навчання. Відбір студентів для участі у програмі Еrasmus+ здійснює комісія, створена при Інституті мистецтв РДГУ.

Склад комісії:

Сверлюк Я.В. – д.пед.н., професор, директор Інституту мистецтв (голова комісії);
Корейчук М.П. – професор, заступник директора Інституту мистецтв (музично-педагогічна освіта);
Крет Михайло Васильович – доцент, заступник директора Інституту мистецтв (музичне мистецтво);
Піддубник Вікторія Григорівна – ст. викладач, координатор з виховної роботи (музичне мистецтво);
Радковська Лариса Миколаївна – к.пед.н., доцент, координатор з виховної роботи (музично-педагогічна освіта).

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ СТУДЕНТІВ
для участі у міжнародній програмі Еrasmus+

1. Успішне навчання в Інституті мистецтв РДГУ (відсутність академічної заборгованості).
2. Активна участь у науковому та творчому житті Інституту мистецтв.
3. Участь у різноманітних концертах, фестивалях, конкурсах.
4. Наявність таких особистісних якостей як прагнення до пізнання, взаємодопомога, доброта, комунікативність, потреба у творчій самореалізації.
5. Володіння іноземною мовою (польська, англійська та ін.).
6. Повага до інших національностей та їхніх культур.
7. Відмінне володіння фаховими знаннями та музично-виконавською майстерністю.

Для участі у відборі заповніть електронну заявку за зразком та надішліть її на адресу: durekciaim@ukr.net


Заявка для участі у відборі
до міжнародної програми Еrasmus+

ПІБ
Курс
Спеціальність, спеціалізація
Рівень володіння іноземною мовою