Одні з перших!

18.02.2020р. під час зустрічі ректора Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловського Р.М. та директора Ужгородського інституту культури і мистецтв Шетелі Н.І. було укладено угоду про партнерство, якою передбачено, серед іншого, реалізацію права на академічну мобільність студентами обох ЗВО:

  • Цей досвід в Україні є новим, – відмічає проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи РДГУ проф. Пелех Ю.В., – оскільки внутрішньоукраїнський обмін (академічна мобільність) здійснюють всього кілька університетів. Сама ідея такої форми підвищення якості освіти належить ректору Херсонського державного університету проф. Співаковському О.В., з яким ми й обговорили це питання під час зустрічі на Інавгурації партнерів-ЗВО Університету Гуманітарно-Природничого ім. Яна Длугоша в Ченстохові.

Керівництвом РДГУ було зазначено, що така форма підвищення якості освіти стане однією з найбільш дієвих і популярних на шляху до формування професійних компетентностей і конкурентоспроможності випускників на ринку праці. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *