Триває міжнародна співпраця РДГУ з державним ВНЗ «Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові»

Триває плідна міжнародна співпраця РДГУ з державним вищим навчальним закладом «Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові» (Республіка Польща).

Доктор педагогічних наук, професор кафедри біології та медичної фізіології Наталія Богданівна Грицай під час проходження наукового стажування на базі математично-природничого факультету Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові не тільки ознайомилась із досвідом викладання біологічних та методичних дисциплін в цьому закладі, а й провела семінари для викладачів та студентів. Зокрема, останній семінар «Metodyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli biologii w Uniwersytetach Pedagogicznych Ukrainy» було присвячено інноваціям у методичній підготовці майбутніх учителів біології в педагогічних університетах України. Польські колеги з великою увагою слухали виступ про інноваційні технології методичної підготовки вчителів біології, ставили багато запитань до доповідачки. Особливо їх зацікавило використання технології портфоліо та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, а також зміст представлених авторських навчальних посібників з методики навчання біології та інших методичних дисциплін. Ще одним результатом співпраці науковців двох закладів є опублікування спільної статті Наталії Грицай та Агнешки Бомбелєвської в журналі «Chemistry. Environment. Biotechnology». Таким чином, між ученими нашого університету та ВНЗ-парнерів відбувається ефективна співпраця та обмін досвідом.

Детальніше про семінар: http://www.wmp.ajd.czest.pl/n1453,20-grudnia-2017—Seminarium-Wydzialu—Professor-dr-hab–ped–Natalia-Grycaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *