Про утворення Координаційної ради проректорів з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків при Міністерстві освіти і науки України

Відповідно до абзацу четвертого пункту 11 «Положення про Міністерство освіти і науки України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою координування співпраці Міністерства освіти і науки України зі закладами вищої освіти в питаннях європейської інтеграції та імплементації положень законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» за наказом В.В. Ковтунця від 29.11.2017р. було утворено Координаційну раду проректорів з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків при Міністерстві освіти і науки України.

Основними завданнями Координаційної ради є:
– напрацювання пропозицій щодо співпраці МОН та закладів вищої освіти в питаннях вищої освіти та європейської інтеграції;
– підготовка пропозицій та розроблення відповідних методичних матеріалів для підвищення кваліфікації профільних заступників керівників закладів вищої освіти та керівників відповідних структурних підрозділів;
– обговорення проектів нормативно-правових актів та навчально- методичних документів з питань реформування вищої освіти.
Рівненський державний гуманітарний університет у складі Координаційної ради представляє проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи
проф. Ю.В. Пелех.

Вітаємо та бажаємо успіхів у подальшій роботі!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *