Erasmus+

Програма ЄС Еразмус+ відкрита для України

Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.

Напрями Програми ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти:

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ 1 ( ERASMUS+ КА 1):

 • Кредитна мобільність (колишня Програма ЕРАЗМУС) – координується Національними агентствами країн – членів Програми.
 • Ступенева мобільність: спільні магістерські програми (включно з поточними докторськими та магістерськими програмами колишньої Програми ЕРАЗМУС МУНДУС) – координується ЕАСЕА.

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 2 ( ERASMUS+ КА 2):

 • Розвиток потенціалу вищої освіти: CBHE (колишня Програма ТЕМПУС).
 • Альянси знань і Стратегічні партнерства.

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 3 (ERASMUS+ КА 3):

 • Національна команда експертів з реформування вищої освіти.
 • Діалог між Європейською Комісією та Україною.
 • Дослідження за запитом ЕАСЕА.
 • Регіональні спілки Асоціації випускників ЕРАЗМУС+.

КА1: НАВЧАЛЬНА (АКАДЕМІЧНА) МОБІЛЬНІСТЬ 

Протягом 2014-2020 років за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність Програмою Еразмус+ передбачається надання грантів та можливостей для навчання біля 4 млн. особам та 125 тис. організаціям, виділивши на це 63% загального бюджету Програми Еразмус+, що складає загалом 14,7 млрд.євро.

Для України як країни-партнера (Partner Country) Програми Еразмус+ відкриті можливості на організацію та участь в проектах з навчальної (академічної) мобільності з країнами-членами (Programme Countries) Програми Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність, що включає кредитну та ступеневу мобільність.

Хто може організувати кредитну мобільність?

Проект з міжнародної кредитної мобільності може бути організований закладами вищої освіти з України та одним ЗВО-партнером з країни-члена Програми Еразмус+ – з Європи.

Для чого?

Можливості для співпраці з європейськими університетами задля організації взаємного обміну студентами, викладачами та адміністративним персоналом за проектами з міжнародної кредитної мобільності. Тобто, стипендіати обов’язково повертаються в Україну і отримують диплом українського закладу вищої освіти, а у Додатку до диплома будуть вказані курси, які він вивчав у Європі. Планується, що протягом 2015-2020 рр. Програмою Еразмус+ буде надано фінансування для реалізації 135 тис. грантів з кредитної мобільності. Процес подання та відбору проектів з кредитної мобільності за Програмою Еразмус+ є децентралізованим та є повною відповідальністю Національних агентств країн-членів Програми Еразмус+.

Для кого?

Міжнародна кредитна мобільність може організовуватись для студентів (молодших бакалаврів, бакалаврів (окрім 1-го курсу), магістрів, аспірантів), викладачів та працівників закладів вищої освіти. Рекомендовано щоб обмін за міжуніверситетськими проектами з міжнародної кредитної мобільності був двостороннім.

У яких галузях знань?

Навчання або викладання за кредитною мобільністю можливе у різних галузях знань.

Яка тривалість проектів?

Термін впровадження проектів може бути 16-24 місяці.

Яка тривалість мобільності для індивідуальних осіб?

 • Для студентів кредитна мобільність складає від 3 до 12 місяців для навчання та від 2 до 12 місяців для стажування-практика (можливість стажування-практики для студентів з країн-партнерів вже відкрита з 2018 року). Загальна тривалість кредитної мобільності для студентів не може перевищувати 12 місяців за цикл навчання незалежно від типу та тривалості мобільностей.
 • Для викладачів та працівників закладу мобільність може тривати від 5 днів до 2 місяців.

Які кошти отримують українські учасники кредитної мобільності? 

Відповідно до умов Програми Еразмус+ сума визначається залежно від того, до якої групи відноситься країна, де здійснюватиметься мобільність:

 • Стипендія для студентів-учасників кредитної мобільності складає 800-950 євро на місяць.
 • Добові для викладачів та працівників складають 140-180 євро на день.

 

Хто подає проектну заявку?

Відповідно до умов Програми Еразмус+ аплікантом проекту з кредитної мобільності повинен бути університет з країни-члена Програми Еразмус+. Європейський університет повинен бути підписантом Хартії Еразмус з вищої освіти. Вищий навчальний заклад з України може бути партнером проектної заявки з кредитної мобільності. ЄС Інструмент з розбудови парнерства може допомогти у пошуку парнерів для спільних проектів.

Куди подається проектна заявка?

Проектні заявки подаються університетом-аплікантом з країни-члена програми до свого Національного агентства Програми Еразмус+, агентства розглядають та приймають рішення щодо проектів-переможців та оприлюднюють результати.

Глосарій термінології Програми Еразмус+:

Кредитна мобільність для студентів: короткострокове навчання студентів усіх освітніх рівнів (окрім бакалаврів першого року навчання) за попередньо визначеними курсами з отриманням кредитів в університетах країн-членів Програми Еразмус+ із обов’язковим визнанням результатів навчання (перезарахування кредитів) у період від 3 місяців (мінімально) до 12 місяців (максимально). Для стажування/практики – від 2 до 12 місяців.

Викладання для викладачів або обмін професійним досвідом для працівників у рамках проектів з кредитної мобільності: короткостроковий професійний обмін між університетами-партнерами за проектом з кредитної мобільності терміном від 5 днів до 2 місяців.

Ступенева мобільність: мобільність на навчання за повним курсом навчальної програми, для отримання спільного, подвійного, багатостороннього диплому магістра або доктора (PhD) в університеті країни-члена Програми.

Гранти/стипендії на мобільність: грошова винагорода, що покриває витрати на навчання, проживання, харчування та інші необхідні витрати переможців відповідних конкурсів, в залежності від типу мобільності.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами РДГУ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *